Exit

Besedo »avtomatizacija« v današnjem času velikokrat slišimo in jo tudi uporabljamo. Vemo, da sodi v današnji čas in da pomeni tehnično novost oziroma napredek.

Smisel avtomatizacije ni, kot so včasih zmotno mislili, enostavno nadomeščanje človeka v proizvodnji iz kakršnokoli razlogov. Vsak pristop k avtomatizaciji in njeno uvajanje mora biti ekonomsko utemeljen.

Značilno za avtomatizacijo je, da se izdatki za investiranje teh naprav relativno hitro povrnejo.

Avtomatizacija pomeni višji kvalitetni nivo izdelkov, povečanje proizvodnih zmogljivosti, produktivnosti in večje možnosti za odkrivanje napak pri izdelkih.

Z naročnikom sodelujemo od začetne faze pri zasnovi avtomatizacije novih ali predelavi obstoječega stroja, naprave ali tehnološke linije, pa do končne faze pri izvedbi in uvajanju sistema v proizvodnjo.

Namen vsake avtomatizacije je izdelava enostavne in uporabniku prijazne rešitve, ki vodi k boljšim kazalnikom uspešnosti:

  • povečanje produktivnosti
  • povečanje izboljšanja kvalitete
  • olajšanja dela delavca
  • zagotavljanja varnejšega delovnega okolja.
  • povečanje konkurenčnosti na zahtevnih trgih
Close
Go top